THÔNG TIN CẦN BIẾT

Ảnh hài hước trong ngày

Thời trang kỳ quặc, tay chơi không tuổi...

1-5146-1378779727.jpg
Cần gì phải áo.
2-7996-1378779728.jpg
Tay chơi không ngại tuổi tác.
3-1123-1378779728.jpg
Quảng cáo ngay từ cửa.
4-2822-1378779728.jpg
Hỏng cái nọ thay cái kia.
5-7505-1378779728.jpg
Đi dạo cũng phải điệu nhé.
6-3163-1378779728.jpg
Trước sau như một.
7-9459-1378779729.jpg
Cỗ ngựa chiến.
8-8467-1378779729.jpg
Đồng đội là phải thế này.
9-8626-1378779729.jpg
Anh là em, em là anh.
10-6110-1378779729.jpg

Trang phục kỳ quái.

Ốc Sên - Vnexpress.net