THÔNG TIN CẦN BIẾT

Tác dụng của giấc ngủ trưa tùy theo số phút

Tác dụng của giấc ngủ trưa kéo dài 10 phút, hoàn toàn khác với giấc ngủ trưa 30 phút, 60 phút, hay 90 phút.

ngu-trua-3462-1381821568.jpg

Tuyết Trang - Vnexpress.net